Analiza vjetore për vitin 2022 dhe objektivat për vitin 2023, për Drejtoritë Rajonale Shkodër dhe Dibër.

 • Tjetër
 • Takim mbi Analizën vjetore për vitin 2022, për Drejtoritë Rajonale Shkodër dhe Dibër.
 • 08/03/2023
 • 10.00
 • Lezhë, Hotel "Lissi".
 • Shqipëri
 • Lezhë
 • Lezhë
 • Lezhë
 • Eljo Muçaj | Irida Qosja | Arbër Leknikaj | Roland Kurti
 • Kryeinspektor i ISHPSHSH-së . | Zëvendëskryeinspektor/drejtor i ISHPSHSH-së. | Kryeinspektor i ISHPSHSH-së , në Drejtorinë Rajonale Shkodër | Kryeinspektor i ISHPSHSH-së , në Drejtorinë Rajonale Dibër
 • Eljo Muçaj, Irida Qosja, Eda Beqiri, Fatbardha LLapa, Manjola Abilekaj, Albana Kuka, Ilia Baxho, Mbarsida Stafuka, Laureta Pasholli, Roland Kurti, Eduart Cami Ferit Hoxha Hajdar Jangulli, Markejla Methasani, Sami Mata Dritan Dafku, Arbër Leknikaj, Avdi Mataj Elvis Jukaj Valbona Shtubina Alfredo Cepi Brilanda Berdica (Kotrri)
 • Jo
 • Jo
 • Laureta Pasholli, Përgjegjës në Sektorin e Burimeve Njerëzore në ISHPSHSH.
 • Eljo Muçaj, Kryeinspektor i ISHPSHSH-së.