Drejtoria Rajonale e Arsimit Parauniversitar Korce organizon nje koncert ku performues do te jene nxenes dhe mesues te tre shkollave artistike ne varesi te DRAP Korce qe jane “Ajet Xhindole Berat” “Tefta Tashko Koco Korce” dhe “Onufri Elbasan”, me rastin e festes se mesuesve.

 • Tjetër
 • Koncert
 • 04/03/2023
 • 13:00
 • Qendra Multimediale (ish Prefektura) Korce
 • Shqipëri
 • Korce
 • Korce
 • Korce
 • Vinjola Rota | Ilir Zguri | Miranda Vehollari | Ilirjan Zdrava
 • Drejtor DRAP Korce | Drejtor Shkolle "TT Koco" Korce" | Drejtor shkolle "Ajet Xhindole" Berat" | Drejtor shkolle "Onufri" Elbasan
 • Sotiraq Filo Kryetar Bashkie Korce, Nertil Jole Prefekt i Qarkut Korce, administrata e ZVAP ne varesi te Drap Korce si dhe administrata e DRAP Korce, mesues dhe prinder
 • Po
 • Jo
 • Mikel Kocaqi specialist burimesh njerezore DRAP Korce
 • Vinjola Rota drejtor DRAP Korce