Përcjellja e emocioneve pozitive, përçimi i mesazheve të ngrohta miqësore dhe krijimi i ndjenjave pozitive empatike në shoqëri

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 06/03/2023
 • 10:00
 • Instituti i të Miturve Kavajë
 • Shqipëri
 • Tiranë
 • Kavajë
 • Kavajë
 • Marinela Aliaj | Ridvana Bygjymi
 • Drejtor, Instituti i të Miturve Kavajë | Punonjese Sociale
 • Nxënësit e Institucionit të të Miturve Kavajë dhe Stafi
 • Jo
 • Jo
 • Lindjana Laçi
 • Admir Abrija, Drejtor i Përgjithshëm i Burgjeve