Aktivitet me të rinjtëe shkollave se sesione informuese mbi BE-në

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 01/03/2023
 • 13:00
 • Divjakë
 • Shqipëri
 • Fier
 • Divjakë
 • Divjakë
 • Elda Goxhaj
 • Drejtoreshe e Drejtorise se Integrimit Europian
 • Specialistet e Drejtorise se Integrimit Europian dhe 20 të rinj nga shkolla t e qytetit
 • Jo
 • Jo
 • Elda Goxhaj, Drejtore e Drejtorisë së Integrimit Europian
 • Shkëlqim Beqiraj, Sekretari i Përgjithshëm