Mbledhje e rradhes per muajin Shkurt

 • Tjetër
 • Mbledhje Keshilli
 • 28/02/2023
 • 12:00
 • Salla e Koferencave "Hotel Çajupi "
 • Shqipëri
 • Gjirokaster
 • Gjirokaster
 • Gjirokaster
 • Lavdi Hasani | Flamur Golemi | Albana Allushaj | Hasim Peta | Lindita Rova
 • Kryetar i Keshillit | Kryetar Bashkie | Drejtor i Drejtorise se Sherbimeve Sociale dhe Shendetesore | Drejtor i Drejtorise Juridike | kryetar i komisionit te ekonomiseKryetar Qarku
 • Flamur Golemi,Lindita Rova,Keshilltaret
 • Po
 • Po
 • Amarda Lluri/ specialit jurist./person i autorizuar per raportim te KQZ
 • Nertil Nebiaj