Takim me të rinjtë e shkollës Jordan Misja

 • Tryezë diskutimi
 • 27/02/2023
 • 12.00
 • Shkodër
 • Shqipëri
 • Shkodër
 • Shkodër
 • Qytet
 • Z. Bardh Spahia
 • Kryetar i Bashkisë Shkodër
 • Të rinjë, staf i bashkisë
 • Po
 • Po
 • Stela Mardusha, Specialist
 • Ditmir Kraja, Këshilltar