Takim me prokurorë të prokurorisë së rrethit gjyqësor me qëllim diskutimin e problematikave të hasura lidhur me zbatimin e dënimeve alternative / masave alternative.

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 28/02/2023
 • 10:00
 • Korce
 • Shqipëri
 • Korce
 • Korce
 • Korce
 • Kico Koco
 • drejtor dtshp korce
 • Kico Koco Dhe prokurore te prokurorise korce
 • Jo
 • Jo
 • Anesti Kapllani - Drejtor
 • Ervin Hoxha - Drejtor i Pergjithshem DPSHP