Bised me veteranet.

 • Tjetër
 • Bashkebisedim
 • 27/02/2023
 • 11;00
 • Ura Vajgurore
 • Shqipëri
 • Berat
 • Dimal
 • Ure Vajgurore
 • Juliana Memaj
 • Kryetar
 • Kryetare,Administrator,Veterane
 • Jo
 • Jo
 • Rajmonda Shuka
 • Rajmonda Shuka