Ne kuader te projektit “Rikualifikimi urban i sheshit “Teodor Muzaka”, parkingut qendror dhe hapesirave perreth”, financiuar nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit, projekt i cili ka filluar ne vitin 2020, Kryetari i Bashkise do te kryeje nje vizite inspektuese ne kantierin e ndertimit me kete objekt.

 • Inspektim/kontroll
 • 28/02/2023
 • 12:00
 • Sheshi "Teodor Muzaka". Rajoni Nr. 2
 • Shqipëri
 • Berat
 • Berat
 • Rajoni 2
 • Kryetari i Bashkise
 • Titullari i Bashkise
 • Kryetari i Bashkise, Nenkryetari i Bashkise, Drejtore e Integrimit Europian dhe Projekteve, etj.
 • Po
 • Jo
 • Gentian Dashi (Drejtor i Burimeve Njerezore dhe Sherbimeve Mbeshtetese)
 • Arisa Toska (Sekretar i Pergjithshem)