Ne kuader te projektit te perbashket me Kompanine SHELL, Kryetari i Bashkise do te marre pjese ne ceremonine e inaugurimit te vendosjes se paneleve diellore per ngrohje ne shkollen e fshatit Mbreshtan, Njesia Administrative Sinje, Projekt qe ka filluar qe prej vitit 2022.

 • Inagurim
 • 09/03/2023
 • 11:00
 • Shkolla e Fshatit Mbreshtan, Njesia Administrative Sinje
 • Shqipëri
 • Berat
 • Berat
 • Sinje
 • Kryetari i Bashkise | Drejtori i Kompanise SHELL Upstream Albania
 • Titullari i Bashkise | z. Anthonie Frens
 • Kryetari i Bashkise, Nenkryetari i Bashkise, Administratori i Njesise Administrative Sinje, Drejtore e Drejtorise se Turizmit dhe Aktiviteteve, Drejtore e Integrimit Europian dhe Projekteve, Drejtore e Arsimit, etj.
 • Po
 • Po
 • Gentian Dashi (Drejtor i Burimeve Njerezore dhe Sherbimeve Mbeshtetese)
 • Arisa Toska (Sekretar i Pergjithshem)