Reflektim i IoAFP-ve për procesin e vetëvlerësimit dhe diseminim e komunikim me grupet e interesit për nisjen e procesit të akreditimit

 • Tryezë diskutimi
 • 23/02/2023
 • 09:30
 • Korce
 • Shqipëri
 • Korce
 • Korce
 • 2
 • Etleva Kaculi
 • Pergjegjese sektori i Akreditimit
 • Tatjana Mero, Devis Pllaha, Julita Bimbli
 • Jo
 • Jo
 • Etleva Kaculi, Pergjegjese sektori per akreditim
 • Ejvis Gishti, Drejtor i Pergjithshem