Diskutime ne lidhje me trajtimin e rasteve te femijeve jetim,ne situate rruge dhe ne veshtiresi social ekonomike ne Bashkine Vore

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 22/02/2023
 • 12:00
 • Marikaj, Bashkia Vore
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Vore
 • Vore
 • Blerim Shera | Florina Deliu | Elida Karamuça | Marina Demirxhiu
 • Kryetari i Bashkise | Drejtor i Drejtorise se Politikave Sociale dhe Strehimit | Nenpunes Vendor per mbrojtjen e femijes | Nenpunes Vendor per mbrojtjen e femijes
 • Nuk do kete te ftuar
 • Jo
 • Po
 • Blerim Shera, Kryetar Bashkie
 • Ronila Bulku, Pergjegjese e Sektorit te Çeshtjeve Ligjore