CEremoni betimi per fitimin e shtetesise shqiptare

 • Tjetër
 • Ceremoni betimi
 • 20/02/2023
 • 10.00
 • Bashkia e Tiranes
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirane
 • Tirane
 • Erion Veliaj
 • kryetari bashkise
 • Staf i Bashkise Tirane
 • Po
 • Po
 • Drejtor i Pergjithshem
 • Drejtor i Pergjithshem