Aktivitet ndergjegjesues ne lidhje me problematikat e femijeve ne shkolle.

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 22/02/2023
 • 10:00
 • fhsati Çerme Sektor
 • Shqipëri
 • Fier
 • Divjake
 • Terbuf
 • Blerim Zeneli | Majlinda Leka
 • Pergjegjes sektori Mireqenies Sociale dhe Perkujdesit Shoqeror | Specialiste mbrojtjes se femijeve
 • Blerim Zeneli, Majlinda Leka, Amarildo Çoku, nxenes te shkolles
 • Jo
 • Po
 • Klevisa Rrudha, Sekretari i Pergjithshem
 • Klevisa Rrudha, Sekretari i Pergjithshem