Vizitë në shkollën “Dhora Leka”, për të inspektuar dhe monitoruar një ndër
nismat e MAS, ” Bëjmë detyrat e shtepisë”.

 • Inspektim/kontroll
 • 21/02/2023
 • 09.00
 • Shkolla "Dhora Leka", Ish-fusha e aviacionit, Tiranë
 • Shqipëri
 • Tiranë
 • Tiranë
 • Tiranë
 • Znj. Evis Kushi
 • Ministre e Arsimit dhe Sportit
 • Znj. Evis Kushi, mësues, nxënës
 • Jo
 • Jo
 • Z. Nebi Ganellari -Përgjegjës Sektori në MAS
 • Z. Erzen Tola- Sekretar i Përgjithshëm i MAS