Prezantimi i të rinjëve me aftësi të kufizuara me Drejtësine Sociale e organizuar nga shoqata Projekti Shpresa në qytetin e Shkodrës.

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 20/02/2023
 • 11:00
 • Ambientet e Shoqatës Projekti Shpresa të rijnë me aftësi të kufizuara në qytetin e Shkodrës
 • Shqipëri
 • Shkoder
 • Shkodër
 • Shkodër
 • Të rinjtë me aftësi të kufizuar
 • Të rinjtë me aftësi të kufizuar
 • Përfaqësuesi i Avokatit të Popullit, Zyra Rajonale Shkoder e KMD, Drejtuesi i shoqatës Projekti Shpresa të rijnë me aftësi të kufizuara. Folësit Kryesor: Të rinjtë me aftësi të kufizuar Përfaqësues i Avokatit të Popullit z.Hervi Bushati, Drejtuesi i shoqatës z. Luigj Mila.
 • Jo
 • Po
 • Bajram Bakalli, Specialist i Burimeve Njerëzore
 • Ana Muça, Drejtor Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse