Vizite në shkollën 9-vjecare Ismail Qemali në kuadër të programit Jashtë Orarit Mësimor (JOM). Me këtë rast, Ministri i Shtetit për Rininë dhe Fëmijët, znj. Bora Muzhaqi do të vizitojë dhe takojë nxënësit që ndjekin kurset tematike që zhvillohen diten e hënë: piktura, teatri dhe kori.

 • Tjetër
 • Vizitë
 • 20/02/2023
 • 13:00
 • Shkolla 9-vjecare Ismail Qemali
 • Shqipëri
 • Shkoder
 • Shkoder
 • Qyteti Shkoder
 • Znj. Bora Muzhaqi
 • Ministër Shteti për Rininë dhe Fëmijët
 • Nxënësit e regjistruar në kurset e programit JOM dhe staf nga MSHRF
 • Jo
 • Jo
 • Arlinda Topçiu, Drejtor Kabineti
 • Arlinda Topçiu, Drejtor Kabineti