Promovim libri

 • Inagurim
 • 16/02/2023
 • 11:30
 • Kinemaja Poshnje
 • Shqipëri
 • Berat
 • Dimal
 • Poshnje
 • Juliana Memaj
 • Kryetar
 • Kryetar,sektori i arsimit dhe kultures
 • Jo
 • Po
 • Rajmonda Shuka
 • Rajmonda Shuka