Inspektimi punimeve per shtrimin e trotuareve dhe mbjelljen e fidaneve dekorative pergjate trotuarit

 • Inspektim/kontroll
 • 16/02/2023
 • 12:00
 • Njesia Administrative Maqellare
 • Shqipëri
 • Diber
 • Diber
 • Maqellare
 • Rahim Spahiu
 • Kryetar i Bashkise
 • Kryetari i Bashkise, Zv/Kryetari, Drejtori i Sherbimeve Publike
 • Jo
 • Po
 • Malbora Lala
 • Urjeta Kurti, Sekretare e Pergjithshme