Takim online me organizatat e shoqërisë civile rinore/për të rinjtë nga Shqipëria dhe Kosova lidhur me mundësitë për aplikim në thirrjet për rininë të programit të BE Erasmus +.

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 14/02/2023
 • 10:00 - 12:30
 • online
 • Shqipëri
 • online
 • online
 • online
 • Znj. Bora Muzhaqi | Znj. Andrea Vera, Delegacioni i BE-së në Shqipëri | Znj. Ada Ramaj Koordinatore e ZKE + Shqipëri | Znj. Mimika Dobroshi, Koordinatore e ZKE + Kosovë | Znj, Claudia Mondino, EACEA
 • Ministër Shteti për Rininë dhe Fëmijët
 • organizatat e shoqërisë civile rinore/për të rinjtë nga Shqipëria dhe Kosova, zyrtarë të ministrive përgjegjëse për rininë në të dy vendet, zyrtarë të BE-së
 • Jo
 • Po
 • Arlinda Topçiu, Drejtor Kabineti
 • Arlinda Topçiu, Drejtor Kabineti