Vlerësimi i nxënësve më të mirë të gjimnazeve, Hot, Tamarë

 • Tjetër
 • Promovim-Vlerësim
 • 14/02/2023
 • 13:00
 • Koplik
 • Shqipëri
 • Shkodër
 • Malësi e Madhe
 • Kastrat & Kelmend
 • Postim me shkrim
 • Drejtoria e Kulturës,arsimit, shëndetësisë, Turizmit dhe Rinisë
 • Nxënësit e dalluar në mësime
 • Jo
 • Jo
 • Arban Gjoka
 • Jurist