Ne kuader te pyllezimit mbidhen peme te llojit pishe e zeze ne Fshatin Marinaj, Njesia Administrative Qender.

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 14/02/2023
 • 09:00
 • Marinja, Njesia Administrative Qender
 • Shqipëri
 • Elbasan
 • Librazhd
 • Qender
 • Kastriot Gurra
 • Kryetar Bashkie
 • Perfaqesues te Bashkise Librazhd
 • Jo
 • Jo
 • Bajram Pishkashi Sekretar I Pergjithshem
 • Bajram Pishkashi Sekretar I Pergjithshem