Prezantime dhe diskutime per projektin

 • Tjetër
 • Prezantime dhe diskutime
 • 13/02/2023
 • 10:00
 • Tulla Culture Centre
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirane
 • Nr 2
 • Organizatoret, | Delegacionet | Elva Margariti
 • Organizatoret | Delegacion | Minister i Kultures
 • Media
 • Po
 • Jo
 • Xhulia Xhaferi, Asistente e Sekretarit te Pergjithshem
 • Zerina Bruci, Sekretar i Pergjitshem