Inspektim punimesh per rehabilitim infrastrukture per emergjencat civile, Selite e Vogel.

 • Inspektim/kontroll
 • 11/02/2023
 • 09.00
 • Tirane
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirane
 • Tirane
 • Erion Veliaj
 • kryetari bashkise
 • Staf i Bashkise Tirane, kryetari dhe anetetar te keshillit bashkiak, si dhe te ftuar te tjere
 • Po
 • Po
 • Alban Dokushi, Drejtor i Pergjithshem Juridik, Aseteve dhe Licencimit
 • Alban Dokushi, Drejtor i Pergjithshem Juridik, Aseteve dhe Licencimit