Nënshkrim i Marreveshjes së Mirëkuptimit Rajoni Shkoder

 • Tryezë diskutimi
 • 09/02/2023
 • 11.00
 • Shkoder
 • Shqipëri
 • Shkoder
 • Malësi e Madhe
 • Shkoder
 • Tonin Marinaj | Ilir Halaj
 • Kryetari i Bashkisë | Kryetari i Këshillit Bashkiak
 • Përfaqësues të Bashkive të Qarkut Shkoder
 • Po
 • Jo
 • Arban Gjoka
 • Jurist