Vizitë pranë ambienteve të qendrës ditore të pensionstëve në Shërbimin Social të Bashkisë Kukës

 • Tjetër
 • Vizitë/takim me pensionist të qendrës
 • 01/02/2023
 • 10:00
 • Shërbimi Social
 • Shqipëri
 • Kukes
 • Kukes
 • Kukes
 • Safet Gjici
 • Kryetar i Bashkisë Kukës
 • Kryetari i Bashkisë, Drejtori i Shërbimit Social, pensionist të qendrës
 • Jo
 • Jo
 • Defrim Korbi, Sekretar i Pergjithshem
 • Defrim Korbi, Sekretar i Pergjithshem