Mirembajtje e infrastrukturese ne bashkine Durres

 • Inspektim/kontroll
 • 08/02/2023
 • 11:00
 • Durres
 • Shqipëri
 • Durres
 • durres
 • durres
 • Emiriana Sako | Ndermarrjet ne varesi
 • Kryetare e Bashkise Durres | Ndermarrjet ne varesi
 • Foloesit dhe Punonjes
 • Jo
 • Jo
 • Almiva Llaci
 • Almiva Llaci