Takim me te rinjte e Rajnit nr. 2 per te degjuar prej tyre nevojat qe ata kane dhe problematika te ndryshme qe ata ngrejne. Takim me vullnetare per evente dhe Klub Debati.

 • Konsultim publik
 • 31/01/2023
 • 11:00
 • Rajoni nr. 2
 • Shqipëri
 • Berat
 • Berat
 • Rajoni nr. 2
 • Kryetari i Bashkise
 • Titullari i Bashkise
 • Kryetari i Bashkise, Administratori i Rajonit 2, Drejtore e Drejtorise se Turizmit dhe Aktiviteteve, Staf i Qendres Rinore prane Bashkise Berat,etj.
 • Po
 • Po
 • Gentian Dashi (Drejtor i Burimeve Njerezore dhe Sherbimeve Mbeshtetese))
 • Arisa Toska(Sekretar i Pergjithshem)