Prezantimi i Strategjise Kombetare per Zhvillim dhe Integrim Evropian, 2022 – 2030

 • Tjetër
 • Prezantim
 • 28/01/2023
 • 08:30
 • Agro-tourism Ceren Ismet Shehu “Kazerma”
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirana
 • Tirana
 • Sh.T.Z. Edi Rama, Znj. Belinda Balluku,, Z. Ulsi Manja, Anetar te Keshillit te Ministrave, etj Keshillit
 • Kryeministri i Shqiperise, Zv/Kryeministri, Ministri i Drejtesise, etj
 • Anetar te Keshillit te Minsitrave, etj
 • Po
 • Jo
 • Kevin Shtishi
 • Ismail Shehu