inspektim ne banesat perfituese sipas projektit social “Permiresimi i kushteve te banimit per shtresat ne nevoje “

 • Inspektim/kontroll
 • 26/01/2023
 • 11:00
 • Ne banesat ne bashkine Roskovec dhe njesite administrative
 • Shqipëri
 • Fier
 • Roskovec
 • Roskovec
 • znj. Majlinda Bufi | z. Arben Dukaj
 • Kryetare e Bashkise Roskovec | Pergjegjes i Sektorit te Zbatueshmerise se investimeve
 • Perfaqesues te Bashkise Roskovec
 • Jo
 • Po
 • Reja Cjapi, Drejtor Kabineti, Bashkia Roskovec
 • Delina Hoxha, Sekretar i pergjithshem, Bashkia Roskovec