Inspektim i ecurisë të punimeve të projektit që po zbatohet në Drilon Tushemisht

 • Inspektim/kontroll
 • 27/01/2023
 • 10:00
 • Drilon, Tushemisht, Bashkia Pogradec
 • Shqipëri
 • Korçë
 • Pogradec
 • Buçimas
 • Nertil Jole
 • Prefekt i Qarkut Korçë
 • Kryetari i bashkisë Pogradec Z.Ilir Xhakolli
 • Jo
 • Jo
 • Ornela Bena, Sekretar i Përgjithshëm
 • Ornela Bena, Sekretar i Përgjithshëm