Vizite në shkollën “Sul Harri”, në kuadër të përmbylljes së projektit STEM 2022 me Vodafone Albania. Gjatë vizitës do të shpërndahen 10 kompjutera (PC).

 • Tjetër
 • Vizitë në institucion
 • 26/01/2023
 • 08.30
 • Shkolla "Sul Harri", Rruga "Rinia" Elbasan
 • Shqipëri
 • Elbasan
 • Elbasan
 • Elbasan
 • Znj. Evis Kushi | Znj. Katia Stathaki
 • Ministre e Arsimit dhe Sportit | CEO Vodafon Albania
 • Znj. Evis Kushi, Znj. Katia stathaki, mësues, nxënës
 • Po
 • Jo
 • Z. Nebi Ganellari -Përgjegjës Sektori në MAS
 • Z. Erzen Tola- Sekretar i Përgjithshëm i MAS