Prezantim i drejtorit Z. Gjergj Prevazi me stafin. 

 • Tjetër
 • prezantim
 • 23/01/2023
 • 10.30
 • Tirane
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirane
 • Nr 2
 • Elva Margariti
 • Minister i Kultures
 • Media
 • Po
 • Jo
 • Xhulia Xhaferi, Asistente e Sekretarit te Pergjithshem
 • Zerina Bruci, Sekretar i Pergjitshem