Nje Delegacion prej 7 anetaresh te Parlamentit te Korese se Jugut do te zhvilloje nje vizite zyrtare ne Bashkine Berat. Vizita eshte organizuar nga Protokolli i i Shtetit te Kuvendit te Shqiperise, ku parashikohet nje pritje ne Bashkine Berat, ne Sallen e Mbledhjeve. Pas takimit ne ambientet e bashkise eshte parashikuar nje tur informues ne qendren historike te qytetit.

 • Tjetër
 • Njohja me resurset dhe potencialet e Bashkise Berat, Shkembim Eksperiencash
 • 02/02/2023
 • 14:00
 • Ambientet e Bashkise Berat & Qendra Historike e Qytetit
 • Shqipëri
 • Berat
 • Berat
 • Berat
 • Kryetari i Bashkise | Drejtore e Drejtorise se Integrimit Europian dhe Projekteve
 • Titullari i Bashkise | Drejtore e Drejtorise
 • Kryetari i Bashkise, Nenkryetari i Bashkise, Sekretari i Pergjithshem i bashkise, Drejtore e Integrimit Europian dhe Projekteve, Perfaqesuesit e delegacionit te Korese se Jugut etj.
 • Po
 • Po
 • Gentian Dashi (Drejtor i Burimeve Njerezore dhe Sherbimeve Mbeshtetese))
 • Arisa Toska(Sekretar i Pergjithshem)