Aktivitet ne Pallatin e Kongreseve per lancimin e kodimit ne shkolla. Aktivitet,  ku MAS është e ftuar

 • Tjetër
 • Prezantim, ministria është e ftuar
 • 23/01/2023
 • **.**
 • Pallati i Kongreseve
 • Shqipëri
 • Tiranë
 • Tiranë
 • Tiranë
 • Znj. Evis Kushi
 • Ministre e Arsimit dhe Sportit
 • Z. Znj. Evis Kushi, e ftuar
 • Po
 • Jo
 • Z. Nebi Ganellari -Përgjegjës Sektori në MAS
 • Z. Erzen Tola- Sekretar i Përgjithshëm i MAS