Kryeministria dhe MAS zhvilloni aktivitet për me nxënës te shkëlqyer dhe fitues olimpiadash në lëndën e historisë.

 • Tjetër
 • Promovim i nxënësve te shkëlqyer
 • 16/01/2023
 • 12.00
 • COD
 • Shqipëri
 • Tiranë
 • Tiranë
 • Tiranë
 • Z. Edi Rama | Znj. Evis Kushi
 • Kryeministër | Ministër i Arsimit dhe Sportit
 • Z. Edi Rama, Znj Evis Kushi, Z. Aurel Plasari
 • Po
 • Jo
 • Z. Nebi Ganellari -Përgjegjës Sektori në MAS
 • Z. Erzen Tola- Sekretar i Përgjithshëm i MAS