Informacion lidhur me procesin e inventarizimit të pronave shtetërore nga institucionet qendrore dhe vendore.

 • Tjetër
 • Deklarat informuese per Mediat
 • 21/01/2023
 • 11:00
 • Ambientet e ASHK
 • Shqipëri
 • Tiranë
 • Tirane
 • 5
 • Z. Artan Lame
 • Drejtor I Përgjithshëm I Kadastres
 • Vetem Mediat, operator dhe gazetar
 • Po
 • Jo