Ne daten  24.01.2023, ora 10.30 – 14.00, do te zhvillohet takim ne Hotel Maritim Plaza, me teme “Epoka digjitale dhe mbrojtja e te dhenave personale ne sektorin bankar”, ky aktivitet do te organizohet  në bashkepunim me Amb. Zviceriane,.

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 24/01/2023
 • 10.30
 • Hotel Maritim Plaza
 • Shqipëri
 • Tiranë
 • Tiranë
 • 2
 • Komisioneri | Emirjon Marku ekspert
 • Ambasadorja Zviceriane
 • Përfaqësues të sektorit Bankar në Shqipëri
 • Jo
 • Jo