Ne daten  24.01.2023,
ora 10.30 – 14.00
, do te zhvillohet takim ne Hotel
Maritim Plaza, me teme “Epoka digjitale dhe mbrojtja e te dhenave personale
ne sektorin bankar”, ky aktivitet do te organizohet  n
ë bashkepunim me Amb. Zviceriane,.

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 24/01/2023
 • 10.30
 • Hotel Maritim Plaza
 • Shqipëri
 • Tiranë
 • Tiranë
 • 2
 • Besnik Dervishi | Ambasadorja Zviceriane | Emirjon Marku ekspert
 • Komisioneri
 • Përfaqësues të sektorit Bankar në Shqipëri
 • Jo
 • Jo