Sistemi i integruar i menaxhimit te ujit ne zonen nderkufitare ne kuader te projektit IPA CROSS WATER, financuar nga fondet e Bashkimit Europian, nepermjet instrumentit IPA Interreg Itali-Shqiperi-Mal i Zi. – Merr pjese ne Konferencen finale te projektit IPA-CBC CROSSWATER.

  • Tjetër
  • Konference
  • 19/01/2023
  • 09:00
  • Tirane
  • Gerta Lubonja
  • Drejtor i pergjithshem
  • Gerta Lubonja, Arduen Karagjozi
  • Po
  • Po