Rehabilitim i emergjences civile ura e Cekrezit

  • Inspektim/kontroll
  • 19/01/2023
  • 09.00
  • Zall-Herr
  • Erion Veliaj
  • kryetari bashkise
  • Staf i Bashkise Tirane etj
  • Po
  • Po