Në datë 04.03.2022 në Rrogozhinë, kandidati i Partisë Socialiste të Shqipërisë për kryetare të Bashkisë Rrogozhinë, Z. Edison Memolla, i shoqëruar nga Zv. Kryeministri njëkohësish dhe Ministër i Shtetit për Rindërtimin dhe Programin e Reformave, Z. Arben Ahmetaj, me pjesëmarrjen e deputetit të zones dhe disa banorë të zonës, inspektuan shkollën ‘Qamil Gjuzi’ që është në proces rindërtimi.

Gjatë këtij takimi, sic vërehet nga provat, Z. Memolla dhe Z. Arben Ahmetaj, në këtë takim kanë promovuar investimeve vendore në atë zone duke mbështetur dhe promovuar objekte të rindërtuara si pasojë e fatkqësive natyrore.

Ky aktivitet vjen në një kohë që përkon me fushatën zgjedhore në referim të Vendimit nr. 2 pika 2 datë 22.01.2022 i Komisionit Rregullator, për zgjedhjet e pjesshme vendore të datës 6 Mars 2022, duke shkelur Nenin 91, pasi nuk mund të përdoren ose të vihen në mbështetje të kandidatëve, të partive politike ose të koalicioneve, burime (astet) të organeve apo enteve publike në nivel qendror ose vendor, në aktivitete të klasifikuara si “Veprimtari e ndaluar për tu promovuar”, në referim edhe të Nenit 3 pika 1.1/d të Vendimit nr. 9 date 24.12.2020 të Komisionit Rregullator.

Gjithashtu në referim të Nenit 6 pika 3, të Vendimit Nr.9 dt24.12.2020 “…Punonjësit të administratës shtetërore i ndalohet të përdorë të mirat publike, funksionin ose veprimtarinë shtetërore ose burimet financiare, materiale, njerëzore publike, me qëllim favorizimin e një partie politike, koalicioni ose kandidati në zgjedhje”. Në këtë rast,  Ahmetaj, sic shihet nga pamjet është pjesëmarrës në një veprimtari me karakter publik.

Gjatë këtij takimi, sic vërehet nga statusi në profilin personal në Facebook të Z. Memolla, shprehet mbi veprimtarinë: “Inspektim me Zv.Kryeministrin Z.Arben Ahmetaj dhe deputetin Z.Etjen Xhafaj në shkollën ‘Qamil Gjuzi’ që është në proces rindërtimi”.

Ndër të tjera, në ndërfaqen e raportimeve në Komisionin Qëndror të Zgjedhjeve, ky takim nuk rezulton të jetë raportuar në referim te parashikimeve te Nenit 92 i Kodit Zgjedhor.

Për sa më sipër, Qëndresa Qytetare kërkon marrjen e sanksioneve administrative bazuar ne nenin 172 te K. Zgjedhor dhe nenin 10 të Vendimit nr. 9 dt. 24.12.2020 të Komisionit Rregullator, ndaj marrjen e sanksioneve administrative bazuar në nenin 172 te Kodit Zgjedhor dhe nenin 10 të Vendimit nr. 9 datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator, ndaj Zv. Kryeministër dhe ministër i Shtetit për Rindërtimin dhe Programin e Reformave Z. Arben Ahmetaj, ndaj subjektit zgjedhor Partia Socialiste e Shqipërisë dhe kandidatit Edison Memolla

Bashkëlidhur gjeni:

  • Prova 1, link-et nga takimi:

1- https://www.facebook.com/edison.memolla.1/posts/348167980556781

2- https://www.facebook.com/etjen.xhafaj.al/posts/340348584771924

3- https://www.facebook.com/arben.ahmetaj.al/posts/511709760319711

  • Prova 2 (foto)