Në datë 16.02.2022, eshte bërë inagurimi i Qendrës Kulturore “Haxhi Memolla” nga kryetari i Bashkisë Rrogozhinë në detyrë, Z. Edison Memolla, i cili është gjithashtu edhe kandidat për këtë bashki i Partisë Socialiste, në zgjedhjet e 6 Marsit, me pjesëmarrjen e Drejtorisë së Arsimit, Kulturës dhe Sportit dhe nxënësve të shkollës.

Inagurim i këtij objekti kulturor, vjen vetëm 3 ditë para celjes së fushatës zgjedhore në referim të Vendimit nr. 2 pika 2 datë 22.01.2022 i Komisionit Rregullator, për zgjedhjet e pjesshme vendore të datës 6 Mars 2022, duke shkelur dispozitat Kodit Zgjedhor të Republikës së Shqipërisë, dhe Vendimin nr. 9 datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator, konkretisht Neni 3 pika 1.1/b dhe 1.1/d , duke promovuar një investim vendor me karakter social dhe kulturor, si objekt i rindërtuar për shkak të fatkeqsive natyrore.

Ky aktivitet i cili rezulton të jetë i njoftuar më parë në ndërfaqen e raportimeve të KQZ, nuk rezulton të jetë konstatuar si aktivitet i ndaluar në po këtë ndërfaqe, në parashikim të dispozitave ligjore të sipërcituara të cilat e kategorizojnë si “veprimtari të ndaluar për tu promovuar”

Ndër të tjera shihet se në këtë aktivitet janë pjesëmarrës nxënësit e shkollës dhe orari i zhvillimit (ora 11:00) të këtij aktiviteti përkon me orarin mësimor.

Gjatë këtij takimi, sic vërehet nga statusi në profilin personal ne Facebook të kandidatit, Z. Molla shkruan: “Ditën e sotme i paraprimë inagurimit të godinës së re të qendrës së kulturës në mënyrën më të bukur.Pasi të kalojmë fazën e zgjedhjeve locale, do pritet shiriti simbolik për hapjen e qendrës. Falenderoj të gjithë ata që kontribuan për realizimin e këtij projekti. Falenderoj të gjithë pjesmarrësit dhe nxënësit për aktivitetin e këndshëm me këngë, valle dhe recitime që kishin realizuar.”

Për sa me sipër, Qëndresa Qytetare kërkon marrjen e sanksioneve administrative bazuar ne nenin 172 te K. Zgjedhor dhe nenin 10 të Vendimit nr. 9 dt. 24.12.2020 të Komisionit Rregullator, ndaj marrjen e sanksioneve administrative bazuar në nenin 172 te Kodit Zgjedhor dhe nenin 10 të Vendimit nr. 9 datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator, ndaj subjektit zgjedhor Partia Socialiste e Shqipërisë, kandidatit Z. Edison Memolla dhe personave te tjerë përgjegjës.

Bashkëngjitur provat:

  • Provat 1 në link;

1- https://www.facebook.com/edison.memolla.1/posts/338714731502106

  • Prova 2 (foto)