Ne vijim te aktivitetit ne piken e grumbullimit ministrja do te marre pjese si e ftuar ne takimin mbylles te fushates ne Lushnje.

  • 04/03/2022
  • Lushnje
  • Organizatoret e takimit
  • Mbeshtetes