Në spotin elektoral të kandidates së Partisë Socialiste për Krytare e Bashkisë Shkodër, Znj. Majlinda Angoni, spot i cili është postuar në profilin zyrtar të kandidates, në datë 02.03.2022,  shihet qartë nga imazhet se janë përdorur asete dhe burime publike.

Konkretisht në sekuencën 00:07, në çelje të spotit, shfaqet mjekja znj. Edona Tafa, e cila hyn në ambientëtet e Qendrës Shëndetsore “Rrethina”, Ambulanca Dobraç dhe në ligjëratën e saj deklaron mbështetjen për kandidaten Znj. Mjalinda Angoni duke shprehur se “… Jam e bindur që një grua multidimesionale si znj. Majlinda Angoni që e ka sprovuar veten në shumë fush me suksese është zgjedhja e duhur për një bashki të shkodranëve Unë Votoj Mjalinda Angonin. …”

Për sa më sipër, nga provat bashkëlidhur, shihet se janë vënë në mbështetje të kandidates së PSSH, burime të organeve publike sic është Qendrëa Shëndetsore “Rrethina”, Ambulanca Dobraç, duke shkelur parashikimet e Nenit 91 pika 1 dhe 2 të Kodit Zgjedhor, dhe Vendimin Nr.9 dt. 24.12.2020 të Komisionit Rregullator Neni 3 pika 1.3/c dhe 1.3/ç.

Gjithashtu në referim të Nenit 6 pika 3, “Punonjësit të administratës shtetërore, gjatë orarit zyrtar të punës dhe brenda mjediseve të institucioneve shtetërore, i ndalohet çdolloj pjesëmarrjeje në veprimtari me karakter politik apo në funksion të politikes partiake/kandidatëve apo në fushatë zgjedhore të një subjekti zgjedhor ose kandidati në zgjedhje. Punonjësit të administratës shtetërore i ndalohet të përdorë të mirat publike, funksionin ose veprimtarinë shtetërore ose burimet financiare, materiale, njerëzore publike, me qëllim favorizimin e një partie politike, koalicioni ose kandidati në zgjedhje”. Edona Tafa, sic shihet nga pamjet merr pjesë në një veprimtari me karakter politik, sic është spoti elektoral i Znj. Angoni.

Qëndresa Qytetare kërkon marrjen e sanksioneve administrative bazuar ne nenin 172 te K. Zgjedhor dhe nenin 10 të Vendimit nr. 9 dt. 24.12.2020 të Komisionit Rregullator, ndaj drejtorit të Qendrës Shëndetsore “Rrethina”, Ambulanca Dobraç, ndaj mjekes znj. Edona Tafa, ndaj subjektit zgjedhor Partia Socialiste e Shqipërisë dhe kandidates Znj. Majlinda Angoni

Bashkëngjitur provat:

Bashkëlidhur gjeni:

  • Prova 1 në link;

1- https://www.facebook.com/1058388050/videos/1008450100061111/

  • Prova 2 (fotografi)