Bashkia Shkodër firmosi marrëveshjen e bashkëpunimit me Caritas Shqiptar  në kuadër të projektit A.C.C.E.N.T – Aksesueshmëri, ndërgjegje qytetare, punësim i personave me aftësi të kufizuara që po zbatohen në Mal të Zi, përmes programit IPA 2 të bashkëpunimit ndërkufitar Shqipëri – Mali i Zi 2014 – 2020.

  • 03/03/2022
  • 11.00
  • Bashkia Shkodër
  • Kryetari, përfaqësues të Caritas në Shqipëri
  • Përfaqësues të tjerë Bashkisë