Fushata e thirrjes per aplikime ne skemen kombetare, takim me grumbulluesit e produkteve  perimore dhe frutore si dhe fermere te zones. 

  • 04/03/2022
  • Lushnje
  • Frida Krifca
  • Grumbullues dhe fermere te zones