Inspektim i sitit te manzes per te pare ecurine  e punimeve ne terren

  • 03/03/2022
  • 11:00
  • NJA MANEZ
  • Kryetarja e bashkise, zv/kryeminister, Adrian Cela, administrator i njesise administrative
  • Me banore perfitues nga procesi i rindertimkit te sitit te manzes