Në datë 25.02.2022, në fshatin Armathë të Manzës, konkretisht në ambientet e jashtme të Shkollës Armathë, kandidatja e Partisë Socialiste të Shqipërisë për kryetare të Bashkisë Durrës, Znj. Emiriana Sako, me pjesëmarrjen edhe të deputetëve të zonës, ka pritur në një takim elektoral banorët e Njësisë Administrative Manëz.

Gjatë këtij takimi, sic vërehet nga statusi në profilin personal në Facebook të kandidates, Znj. Emiriana Sako, por edhe nga mediat, në këtë takim është bërë promovimi i investimeve vendore në atë zonë duke përfshirë procesin e rindërtimit por edhe vetë rikonstruktimin e Shkollës Armathë, ku po zhvillohej takimi në fjalë.

Ky aktivitet vjen në një kohë që përkon me fushatën zgjedhore në referim të Vendimit nr. 2 pika 2 datë 22.01.2022 i Komisionit Rregullator, për zgjedhjet e pjesshme vendore të datës 6 Mars 2022, duke shkelur qartazi Nenin 91, pasi nuk mund të përdoren ose të vihen në mbështetje të kandidatëve, të partive politike ose të koalicioneve në zgjedhj burime (astet) të organeve apo enteve publike në nivel qendror ose vendor, gjithashtu edhe në referim të Nenit 3 të Vendimit nr. 9 date 24.12.2020 të Komisionit Rregullator. Oborri, si ambient i jashtëm, gjithashtu është pjesë integrale e institucionit arsimorë në fjalë dhe si i tillë është një aset publik.

Po ashtu, në ndërfaqen e raportimeve në Komisionin Qëndror të Zgjedhjeve, rezulton një takim i raportuar nga Bashkia Durrës i cili i referohet një takimi në datën 24.02.2022, me banorët e fshatit Armathë, i cili nuk përmbush kriteret e parashikuara nga neni 92 i Kodit Zgjedhor për sa i përket elementëve si lloji dhe tematika e takimit.

Qëndresa Qytetare kërkon konstatimin e shkeljeve dhe marrjen e sanksioneve administrative bazuar ne nenin 172 te K. Zgjedhor dhe nenin 10 të Vendimit nr. 9 dt. 24.12.2020 të Komisionit Rregullator, ndaj marrjen e sanksioneve administrative bazuar në nenin 172 te Kodit Zgjedhor dhe nenin 10 të Vendimit nr. 9 datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator, ndaj Drejtorit të Shkollës Armathë, ndaj subjektit zgjedhor Partia Socialiste e Shqipërisë dhe kandidates Znj. Emiriana Sako.

Bashkëlidhur gjeni provat:

  • Prova 1, link-et nga takimi:

1-https://fb.watch/btHuw-wjGV/

2-https://youtu.be/lFFQcWadBg4

3-https://durreslajm.al/sako-takim-me-banoret-e-manzes-shume-investime-jane-bere-te-tjera-projekte-te-rendesishme-vijojne-video/

  • Prova 2, linket me pamje nga Shkolla Armathë:

1- http://archive.ata.gov.al/2019/08/30/durres-rikonstruktohet-shkolla-e-armathes-shahini-u-ndertua-e-re-gjate-viteve-2005-2006-por-pa-cilesi/#

2- https://www.facebook.com/photo/?fbid=109399397394296&set=a.108006850866884