Pershendetje,

Ne kuader te projektit ”Games” per promovimin e burimeve te rinovueshme dhe eficensen e energjise ne zonen e Bashkise Dropull perfaqesuesit e grupit te projektit pjesmarres ne kete takim do te jene Z. Adrian Bylyku Drejtor Ekzekutiv, si dhe Z. Artan Leskoviku Drejtor i Drejtorise se Energjive te Rinovueshme, ky sherbim do te kryhet nga data 01.03.2022 deri me date 04.03.2022, 

  • 01/03/2022
  • 13:00
  • Bashkia Dropulll
  • Z.Adrian Bylyku, Artan Leskoviku
  • Z. Adrian Bylyku Drejtor Ekzekutiv si dhe Z. Artan Leskoviku Drejtor i Drejtorise Energjive te Rinovueshme